1399-08-24

دوزینگ پمپ

شرایط نصب و استفاده از دوزینگ پمپ تزریق کلر

به منظور بالا بردن طول عمر و بهبود عملکرد دوزینگ پمپ های تزریق کلر و همچنین راحتی شما کاربران عزیز جهت استفاده از این دستگاه، نکاتی مفید و ضرروری  توسط این مجموعه گردآوری شده است. امیدواریم که این مطالب کمک کننده باشد. 

 

شرايط اتاقك نگهداری دوزینگ پمپ تزریق کلر

 • دوزینگ پمپ را از باران وتابش مستقيم خورشيد ، سرما و گرما محافظت نمایيد .

 • اتاقک داراي تهويه مناسب ، روشنايي كافي ، كفشور (جهت شستشوي دستگاه ) و برق (برحسب نوع دستگاه برق تك و يا سه فاز) باشد .

 •  نزديك مكان تزريق كلر و در صورت ممكن بر روي لوله آب ساخته شود.

 

نحوه ی استفاده از پکیج تزریق کلر

 1. مخزن همزن را تا بيست سانتي متري دهانه ، از آب پر نماييد .

 •  به مقدار لازم پودر كلر(پرکلرین) را در داخل آن بريزيد .

 •  همزن را روشن كرده اجازه دهيد 2 الي 10 دقيقه محلول همزده شود سپس همزن را خاموش نماييد .

 •  حداقل ده دقيقه زمان دهيد تا آهك تشكيل شده رسوب نمايد .

 •  در پکیج های تك مخزنه محلول آماده تزريق مي باشد .

 •  در پکیج های دوبل (دو مخزنه) با باز كردن شير واسط ، محلول به مخزن تزريق منتقل شده و سپس آماده تزریق مي باشد .

 

نکاتی در خصوص نصب دوزینگ پمپ تزریق کلر

 •  دوزینگ پمپ، در اتاقک با شرايطی که قبلا ذکر شده قرار بگیرد . 

 •  برق دستگاه به برق شهر و یا برق پمپ چاه وصل گردد .(بهتر است پمپ تزريق از پمپ چاه فرمان پذیرد تا در صورت قطع جریان آب دوزینگ پمپ نیز خاموش گردد. ) 

 •  به لوله آب  يك بوشن 4/3 وص ل گرديده و سپس اینجکشن ولو(شیر تزريق) به آن بسته شود .

 • يك شير جهت تامين آب دستگاه به نزديكي دهانه مخزن كشيده شود .

 •  پيچ مخصوص دبي پمپ را فقط در حالتي كه دوزینگ پمپ روشن مي باشد ابتدا به سمت داخل فشار داده سپس بچرخانید.

 

ملزومات نگهداري از پکیج تزریق کلر

 • رسوبات مخزن را پس از هربار استفاده تميز نمایید.

 • حداقل هر سه ماه يكبار دستگاه را اسید شویی کنید.(جوهر نمک رقیق شده با آب را درون سطلی ریخته و اجازه دهید به مدت 15 دقيقه توسط پمپ مكش و سپس توسط شیرتزریق به درون سطل ریخته شود تا رسوبات ایجاد شده را پاك نمايد )

 • ظاهر دستگاه را نیز تميز نماييد.

 • از وارد آوردن ضربه به قسمتهاي مختلف دوزینگ پمپ خودداري گردد.

 •  در صورتي كه دستگاه بيشتر از يك روز از سرويس خارج شده باشد قبل از استفاده مجدد باید اسید شويي شود.